Höj bensinskatten med tre kronor litern!

Nejdå, det är inte så att den gamle gubben gått och blivit vare sig tokig eller miljöpartist. Jag älskar fortfarande bilen. Vi har faktiskt fyra stycken här hemma. Tre Mercedes (en 280SL -78, en 300TD -79 och en 230E -92) — och så det verkliga miljösvinet, en Ford Aerostar Van -92.

Mercedes 230E -92

Men låt mig förklara. Förutom bränslekostnaden för ett motorfordon, så finns det två stora, obligatoriska avgifter. Det är dels vägtrafikskatten, dels trafikförsäkringen. Om inte dessa två avgifter är betalda, så är det automatiskt körförbud på fordonet, och att bryta mot detta körförbud kan bli verkligt kostsamt.

Vägtrafikskatten skall, som namnet antyder, bekosta reparationer och utbyggnader av våra vägar. Den var ursprungligen helt baserad på hur mycket fordonet vägde, men med det stora undantaget att tung trafik, de som sliter mest på vägnätet och kräver mest utbyggnad, subventionerades och fick en betydligt lägre skatt än vad som hade varit fallet vid en direkt viktrelaterad skatt. Dessvärre är dessa intäkter inte öronmärkta, så det mesta försvinner ner i politikernas stora svarta hål utan att komma vägarna och trafikanterna tillgodo.

Vägtrafikskatten har dessutom, sedan miljöpartiet kom in i riksdagen, använts av politikerna för att försöka skriva oss på näsan vilka motorer våra bilar skall ha enligt dem. Således chockhöjdes till exempel skatten på dieseldrivna bilar rejält för ett antal år sedan. Exakt samma bil, men med dieselmotor, fick plötsligt tre gånger så hög skatt som den för övrigt identiska bilen med bensinmotor.

Trafikförsäkringen skall täcka de skador man eventuellt åstadkommer på andra, det vill säga den täcker inte de egna skadorna. Denna försäkring är så viktig, att man åker på en obligatorisk försäkring i ett statligt “försäkringsbolag” vid namn Trafikskadeföreningen (jag tror att de fortfarande heter så, med statliga verk vet man ju aldrig när de byter namn), om man inte inom ett dygn ifrån förvärvet har tecknat en egen försäkring.

Till råga på allt så har sagda förening rätt att gå in i ditt eget försäkringsbolags register och säga upp din trafikförsäkring när du säljer bilen, och de gör så med automatik, så det hjälper inte att “ligga kvar” med den gamla ägarens försäkring.

Trafikförsäkringen bör ju naturligtvis vara fordonsneutral, eftersom den inte täcker några skador på det egna fordonet, men så är definitivt inte fallet. Förvisso kan man acceptera att det blir annan premie för särskilt olycksdrabbade förargrupper — såsom unga män — men att det skall skilja upp till en faktor tio mellan en liten Fiat Uno och en stor BMW, hur logiskt är det? En viss viktsrelaterad skillnad, javisst, men en tiopotens?

Men faktum är att Trafikskadeföreningen schablonmässigt prackar på dig den dyraste trafikförsäkringen som det dyraste försäkringsbolaget har. Plus 20%. Nämligen den för en BMW i värsta lyxklassen, som körs mer än 20.000 mil om året av en 18-årig man i Stockholm, och som är trafikförsäkrad i Folksam. Inte världens mest sannolika kombination, kanske? Resultatet blir omkring 25.000:- om året, tio-femton gånger mer än normalt. Och för motorcyklar, bussar och lastbilar så pratar vi om 50-100.000:- om året. Överskottet påstås gå till trafikforskning…

Till dessa två stora, obligatoriska avgifter tillkommer en mindre, nämligen besiktningsavgiften.

Alltnog och emedan, om man nu väljer att dra ner på sitt bilkörande, så sparar man förvisso en hel del driftskostnader, men de fasta avgifterna kvarstår. Och de ovan nämnda ligger normalt omkring 4-5.000:- om året för en medelstor familjebil. Och detta utan att bilen vare sig sliter på vägarna, kräver utbyggnader eller förorsakar trafikskador om den står stilla.

Om man nu i stället lägger dessa obligatoriska avgifter på bränsleskatten, så skulle det enligt mitt förmenande bli både rättvisare och, inte minst, ge ett större incitament att spara in på sitt bilresande. I förlängningen så kommer en fullt inregistrerad och körklar, skattad och försäkrad, bil att gå ifrån 5,000:- om året till 0:- om året ifall den inte användes alls.

Rättvisare blir det genom att de som kör mest också sliter mer på vägarna, kräver mer utbyggnad och förorsakar fler trafikolyckor än de som inte kör alls. Och ju mer bränsle bilen drar desto större och tyngre är den förmodligen, och därmed sliter den mer, tar upp större plats och förorsakar större skada vid en kollision.

Genomsnittlig körsträcka för privatbilar ligger visst omkring 1,500 mil om året. Det betyder att det skulle räcka med tre kronor högre skatt på bränslet, så skulle vi kunna slopa hela administrationen av skatt-, försäkrings- och besiktningsavgifter, alla motorfordon skulle automatiskt vara skattade och försäkrade, och med besiktningsavgiften betald.

Som bonus så klarar sig inte längre den tunga trafiken undan sitt ansvar för kostnaderna, och till och med transit- och turisttrafiken blir tvungen att vara med och betala för sig — vid pumparna.

Vidare kommer prisskillnaden mellan etanol (E85) och vanlig bensin åter igen bli så stor att det på nytt börjar löna sig att tanka E85. En förutsättning är naturligtvis att man slutar upp med vansinnet att ta ut skatt på de 15% (25% under vintern) bensin som ingår i E85.

Motion om detta kommer så fort jag blivit invald i riksdagen. Gack genast åstad till piratpartiets hemsida och läs vidare. :)

Tags: , ,

9 Responses to “Höj bensinskatten med tre kronor litern!”

 1. h2p Says:

  Bra förslag, tycker även jag som bilhatare ;)
  Det kommer bli tydligt vad varje resa kostar, vilket kommer få människor att avstå i större utsträckning. Det är ju helt sjukt att den som kör lite “straffas” och får betala vägslitaget för de som kör mycket. Den som skaffat bil behöver inte känna att de ska köra bara för att det ska bli “värt”. Kollektivtrafiken kommer gynnas när det går att jämföra rakt av kostnaden att ta bilen eller bussen. Bara fördelar! :)

 2. Björn Felten Says:

  Tack Hannes!

  Jovisst behöver vi större transparens på alla områden. Att det kostar tre kronor litern vid pumpen känns nog för de flesta som betydligt mer logiskt än ett inbetalningskort på skatt eller försäkring som man inte ens fattar hur de burit sig åt för att räkna ut.

  Och är avgiften obligatorisk, så måste det mest logiska vara att ta ut den där det inte går att slingra sig undan (det finns många oförsäkrade och oskattade bilar på våra vägar).

  Vill du inte betala skatten och försäkringen vid pumpen, så blir du helt enkelt tvungen att avstå från att köra när du får soppatorsk. Betydligt effektivare än ett jämrans litet klistermärke att sätta på nummerplåten…

  Och, som sagt, att det blir betydligt lättare att jämföra vad som händer om man tar bussen en morgon i stället för bilen, är ju enormt viktigt. Såväl för bilhatare som bilälskare. :)

  Anita och jag har gått ner från två bilar om 1500 mil om året till en bil om 500 mil om året. Men ju mindre vi kör desto mindre sparar vi procentuellt sett, så frestelsen att utnyttja bilen “när den ändå står där och kostar 15 kronor om dagen” blir större och större ju mer vi försöker skära ner på körningen.

  Och till alla miljömedvetna vill jag påpeka att jag kör bilen (230:an i förgrunden) på 30-40% etanol. Varje gång jag besiktigar bilen så brukar besiktningsmannen dubbelkolla avgasmätaren, eftersom den brukar stå kvar på noll. Så stor skillnad gör det faktiskt med så relativt liten inblandning av etanol i soppan.

  … och 280:an är ombyggd för gasdrift, så det så! :)

 3. h2p Says:

  Precis så menar jag! Nuvarande system straffar miljömedvetna och lockar dem att använda bilen i onödan. Det skulle också vara en god gärning för alla de människor som inte har fallenheten för att betala fakturor i tid. De skulle slippa onödiga duster med kronofogden. Det kommer också bli mycket lättare att upprätta små bilpooler när bilarna inte har en massa löpande utgifter, väldigt bra för människor på landet. Det enda vi tappar är ju möjligheten att beskatta artonåriga män högre, men de brukar väl ändå ha bilen skriven på en förälder?

 4. Björn Felten Says:

  Du är alldeles för snäll när du talar om människors fallenhet när det gäller obligatoriska avgifter, Hannes.

  Det finns säker en del som har problem med att betala sina räkningar i tid, men det finns dessvärre också ett stort antal samhällsmedborgare som satt i system att fuska sig undan dem.

  Ett populärt sätt är tydligen att skriva bilen på sina barn, och sedan helt frankt ge 17 i att betala — väl medveten om att Kronpelle inte jagar tre-åringar.

  Låt de där fuskarna försöka den varianten när de står vid pumpen och skall tanka sin bil…

   

 5. Mumfi Says:

  Vet du? Detta är en riktigt bra idé!
  För de allra festa skulle kostnaden vara densamma dessutom.
  Risken är dock att om fler kör mindre så kommer vi antingen att behöva sluta underhålla vägarna, eller höja avgiften.
  Klart, kör fler mindre behöver vi kanske inte bra vägar…

 6. Anders Nordin Says:

  Låter bra det här. Att vi har samsyn. På lite olika vägar fick jag in det hela som en motion både hos FI och Junilistan. År tillbaka. Men icke. Låg lite utanför deras område.
  Vill man nu komma lagligt undan ett tag så kan man göra så att man registrerar in bilen i Estland. De har ingen fordonsskatt och försäkringen är avseväret lägre än här. Annars är det lika med besiktning och trafikförsäkring. Och man har rätt att köra ett år med bilen i Sverige. Kör man sedan längre tid så är risken för koll minimal. Men då bryter man mot lagen.

 7. Daniel Flöijer Says:

  Jag är inte helt insatt för att kunna uttala mig, men det låter bra. Jag gillar transparens, och det här låter dessutom rättvisare.

 8. Gustaf Says:

  Kan säkert vara en bra ide, men du måtte skämta om att lägga det som en motion om du kommer in??
  På vilket sätt skulle det här falla inom piratpolitiken menar du?

 9. Björn Felten Says:

  @Gustaf:

  Nej jag skämtar inte. Jag har för övrigt fått motsvarande fråga ett flertal gånger nu, i kommentarer till andra förslag här på bloggen, och mitt svar är fortfarande detsamma:

  Bara för att vi troget kommer att samarbeta som en enda enhet i riksdagen, så betyder inte det att vi blir belagda med munkavel mellan piratvarven.

  Så länge inte de egna initiativen äventyrar våra strävanden att förändra på de punkter som vi går till val på som parti, så länge måste det finnas utrymme att agera på ett sätt som stämmer överens med vad vi kandidater själva gått till val på. Allt annat skulle vara ett svek mot väljarna — och det är de som har sista ordet…

   

Leave a Reply