Posts Tagged ‘bensinskatt’

Höj bensinskatten med tre kronor litern!

tisdag, november 24th, 2009

Nejdå, det är inte så att den gamle gubben gått och blivit vare sig tokig eller miljöpartist. Jag älskar fortfarande bilen. Vi har faktiskt fyra stycken här hemma. Tre Mercedes (en 280SL -78, en 300TD -79 och en 230E -92) — och så det verkliga miljösvinet, en Ford Aerostar Van -92.

Mercedes 230E -92

Men låt mig förklara. Förutom bränslekostnaden för ett motorfordon, så finns det två stora, obligatoriska avgifter. Det är dels vägtrafikskatten, dels trafikförsäkringen. Om inte dessa två avgifter är betalda, så är det automatiskt körförbud på fordonet, och att bryta mot detta körförbud kan bli verkligt kostsamt.

Vägtrafikskatten skall, som namnet antyder, bekosta reparationer och utbyggnader av våra vägar. Den var ursprungligen helt baserad på hur mycket fordonet vägde, men med det stora undantaget att tung trafik, de som sliter mest på vägnätet och kräver mest utbyggnad, subventionerades och fick en betydligt lägre skatt än vad som hade varit fallet vid en direkt viktrelaterad skatt. Dessvärre är dessa intäkter inte öronmärkta, så det mesta försvinner ner i politikernas stora svarta hål utan att komma vägarna och trafikanterna tillgodo.

Vägtrafikskatten har dessutom, sedan miljöpartiet kom in i riksdagen, använts av politikerna för att försöka skriva oss på näsan vilka motorer våra bilar skall ha enligt dem. Således chockhöjdes till exempel skatten på dieseldrivna bilar rejält för ett antal år sedan. Exakt samma bil, men med dieselmotor, fick plötsligt tre gånger så hög skatt som den för övrigt identiska bilen med bensinmotor.

Trafikförsäkringen skall täcka de skador man eventuellt åstadkommer på andra, det vill säga den täcker inte de egna skadorna. Denna försäkring är så viktig, att man åker på en obligatorisk försäkring i ett statligt “försäkringsbolag” vid namn Trafikskadeföreningen (jag tror att de fortfarande heter så, med statliga verk vet man ju aldrig när de byter namn), om man inte inom ett dygn ifrån förvärvet har tecknat en egen försäkring.

Till råga på allt så har sagda förening rätt att gå in i ditt eget försäkringsbolags register och säga upp din trafikförsäkring när du säljer bilen, och de gör så med automatik, så det hjälper inte att “ligga kvar” med den gamla ägarens försäkring.

Trafikförsäkringen bör ju naturligtvis vara fordonsneutral, eftersom den inte täcker några skador på det egna fordonet, men så är definitivt inte fallet. Förvisso kan man acceptera att det blir annan premie för särskilt olycksdrabbade förargrupper — såsom unga män — men att det skall skilja upp till en faktor tio mellan en liten Fiat Uno och en stor BMW, hur logiskt är det? En viss viktsrelaterad skillnad, javisst, men en tiopotens?

Men faktum är att Trafikskadeföreningen schablonmässigt prackar på dig den dyraste trafikförsäkringen som det dyraste försäkringsbolaget har. Plus 20%. Nämligen den för en BMW i värsta lyxklassen, som körs mer än 20.000 mil om året av en 18-årig man i Stockholm, och som är trafikförsäkrad i Folksam. Inte världens mest sannolika kombination, kanske? Resultatet blir omkring 25.000:- om året, tio-femton gånger mer än normalt. Och för motorcyklar, bussar och lastbilar så pratar vi om 50-100.000:- om året. Överskottet påstås gå till trafikforskning…

Till dessa två stora, obligatoriska avgifter tillkommer en mindre, nämligen besiktningsavgiften.

Alltnog och emedan, om man nu väljer att dra ner på sitt bilkörande, så sparar man förvisso en hel del driftskostnader, men de fasta avgifterna kvarstår. Och de ovan nämnda ligger normalt omkring 4-5.000:- om året för en medelstor familjebil. Och detta utan att bilen vare sig sliter på vägarna, kräver utbyggnader eller förorsakar trafikskador om den står stilla.

Om man nu i stället lägger dessa obligatoriska avgifter på bränsleskatten, så skulle det enligt mitt förmenande bli både rättvisare och, inte minst, ge ett större incitament att spara in på sitt bilresande. I förlängningen så kommer en fullt inregistrerad och körklar, skattad och försäkrad, bil att gå ifrån 5,000:- om året till 0:- om året ifall den inte användes alls.

Rättvisare blir det genom att de som kör mest också sliter mer på vägarna, kräver mer utbyggnad och förorsakar fler trafikolyckor än de som inte kör alls. Och ju mer bränsle bilen drar desto större och tyngre är den förmodligen, och därmed sliter den mer, tar upp större plats och förorsakar större skada vid en kollision.

Genomsnittlig körsträcka för privatbilar ligger visst omkring 1,500 mil om året. Det betyder att det skulle räcka med tre kronor högre skatt på bränslet, så skulle vi kunna slopa hela administrationen av skatt-, försäkrings- och besiktningsavgifter, alla motorfordon skulle automatiskt vara skattade och försäkrade, och med besiktningsavgiften betald.

Som bonus så klarar sig inte längre den tunga trafiken undan sitt ansvar för kostnaderna, och till och med transit- och turisttrafiken blir tvungen att vara med och betala för sig — vid pumparna.

Vidare kommer prisskillnaden mellan etanol (E85) och vanlig bensin åter igen bli så stor att det på nytt börjar löna sig att tanka E85. En förutsättning är naturligtvis att man slutar upp med vansinnet att ta ut skatt på de 15% (25% under vintern) bensin som ingår i E85.

Motion om detta kommer så fort jag blivit invald i riksdagen. Gack genast åstad till piratpartiets hemsida och läs vidare. :)