Om det var älgar som bestämde här i världen…

… då skulle världen se annorlunda ut.
Då skulle träden få växa mitt i vägen,
och allting skulle bli som förut.

Sålunda skaldar fantastiske James Hollingworth i sin låt “Hur ska jag göra för att komma över vägen”. Lite bättre ljudkvalitet, och hela låten, kan du hitta här.

Vi människor, som alltså bara är en enda art av miljontals levande arter, djur och växter, som samsas om vårt lilla blåa klot i universum, har unilateralt beslutat att det är vi som är Skapelsens Krona, och att det är vi som bestämmer allting. Därmed äger vi varenda kvadratcentimeter av vårt klot. Inklusive alla växter och djur som råkar befinna sig inom just dina och mina gränser.

Hur logiskt är detta? Vi har en allemansrätt i Sverige. Något tämligen unikt i världen. Och den har sitt ursprung i en tid då vi faktiskt hade allmänningar, det vill säga enorma arealer som inte var inmutade ännu.

Numera är, som sagt, varje kvadratcentimeter inmutad och registrerad på någon självutnämnd ägare utav arten homo sapiens, så några allmänningar har vi inte längre, men allemansrätten gör vi trots allt inte avkall på. Ännu.

För övrigt gäller inte äganderätten alla individer av arten homo sapiens, det är bara vi i den rika västvärlden som får bestämma sådant. I alla fall fram till för ungefär ett halvsekel sedan. För ungefär femhundra år sedan, och ett par sekel framöver, “upptäckte” europeerna nya kontinenter, och mutade genast in dem — fullständigt obekymrade om att där redan bodde en massa medmänniskor sedan urminnes tider. De första upptäckarna följdes snart av politiker och präster, som prackade på urinnevånarna våra värderingar och regler, och på den vägen är det mestadels än idag.

Låt oss nu tänka på internet, speciellt då WWW, den nya jungfrueliga “kontinenten”. De första upptäckarna på 1990-talet följdes snart av politiker och präster (AKA moralister) även där. Och kort därefter följde månglarna. Alla dessa ville behandla internet på samma sätt som vi behandlade alla “våra” nya kontinenter förra årtusendet. Lagar och regleringar, moraliska regler och speciella rättigheter för månglarna har varit det allenarådande mottot sedan dess.

Men nu börjar vi nybyggare att protestera. Ge fan i vår kontinent, vi behöver er inte, alla ni fariséer. Vi vill ha kvar vår allmänning utan att ni skall ha någonting att säga till om. Håll er till era redan stulna landamären och håll era tassar borta från vårt nya Shangri-La!

Kom ihåg, allihop, att det finns för närvarande bara ett enda politiskt parti, som kan sätta stopp för alla dessa vansinnigheter: piratpartiet.

Tags:

One Response to “Om det var älgar som bestämde här i världen…”

  1. AquaVera Says:

    Bra liknelse.

Leave a Reply