Telia är ett vanligt opolitiskt företag

Påståendet i rubriken väckte en hel del, berättigad uppståndelse, när Johan Ronström fick det som svar på en fråga han ställde till Telia beträffande deras ambitioner att ställa upp på sina kunders sida gentemot det galopperande övervakningssamhället, särskilt då FRA-lagarna.

Nu skall man inte dra för stora växlar av denna utsaga, eftersom det inte var någon officiell talesman för Telia som skrev svaret, utan en helt vanlig anställd på Telias kundtjänst. Den gode Markus som skrev svaret sitter nästan så långt ifrån maktens korridorer i Telias högkvarter i Larsboda, Stockholm som man kan komma — han bor i Kortedala i Göteborg, det äldsta resultatet här av det så kallade miljonprogrammet i mitten av förra seklet.

Men hur ligger det egentligen till med detta påstående, och varifrån kommer det? Är det en medveten desinformation ifrån företagsledningen till sina anställda, eller är det resultatet av massmedias misslyckande när det gäller att hålla svenska folket informerade om vad som egentligen försiggår på Telia — eller TeliaSonera Sverige AB som det egentligen heter idag?

Telias ursprung är Kongl. Elecktriska Telegraf-Werket som grundades genom regeringsbeslut i februari 1853. Att det därmed från början var i allra högsta grad politiskt råder det ju ingen tvekan om.

Efter vissa namnbyten under vägen, så kom så namnbytet till Telia AB den 1 juli 1993, och det var då som man plötsligt började anse sig vara ett “vanligt” bolag. Det där med att byta namn på offentliga verk och börja kalla sig aktiebolag har jag behandlat tidigare här på bloggen, det är ju bara ett sätt att undandra sig de regler som gäller beträffande otillbörliga vinster som annars gäller offentlig verksamhet.

Och naturligtvis var det staten — det vill säga regeringskansliet — som “fick” alla aktier i Telia AB. Fortfarande var det alltså ett i allra högsta grad politiskt (styrt) företag. Nästa steg kom den 13 juni 2000, då 30% av aktierna såldes ut på stockholmsbörsen. Det var inte många av proffsen på börsen som begick misstaget att köpa dessa aktier för 85:- styck, det var nästan uteslutande småsparare som köpte den så kallade folkaktien. Proffsen kom in senare när kursen hade rasat rejält, och började sitt sedvanliga spekulerande.

Men fortfarande ägde alltså regeringskansliet 70% av “företaget”, så fortfarande är det säkert att påstå att det var ett politiskt företag.

Numera är regeringskansliets ägarandel nere på 37%. I vanliga, riktiga, aktiebolag räknas ägarandelar som inte ens kommer upp i tvåsiffrigt som majoritetsägande, så naturligtvis sitter ägaren av 37% i en säker sits när det gäller att fatta beslut om chefer och verksamhet. Ergo: TeliaSonera Svenska AB är enligt mitt förmenande fortfarande ett i allra högsta grad politiskt företag.

Om nu Telia verkligen hade varit ett vanligt opolitiskt företag, så hade de naturligtvis insett vad så många av oss har påpekat om och om igen — nu senast Metro — nämligen att man förlorar såväl kunder som goodwill på att lägga sig platt inför majoritetsägarna i regeringskansliet, i stället för att ställa upp på sina kunders sida, något som är elementär företagspolicy bland “vanliga opolitiska företag”.

Tags: ,

Leave a Reply