Rick Falkvinge sitter i fängelse!

Jag måste erkänna att ovanstående rubrik är så bra, att jag önskar att jag kommit på den inför den 1 april. Det hade blivit ett bättre aprilskämt än det som jag presterade i år.

Nu är det naturligtvis inte sant, men ändå förefaller det som om vissa engelska parlamentsledamöter tror det. Åtminstone Michael Connarty. Man kan väl misstänka att det är en kombination av sammanblandning av piratpartiet och The Pirate Bay, som ligger bakom hans groda, detta då i kombination med okunnighet om att TPB-domen är långt ifrån att ha vunnit laga kraft.

Men vad är anledningen till att en så stor mängd människor, ända upp på högsta beslutande nivå (parlamentsledamöter) är så fullständigt okunniga om sakernas faktiska förhållanden? Jag vill hävda att det är gammelmedias fel helt och hållet.

Även om vår svenska journalistkår över lag börjar bli lite bättre på att hålla isär fakta från lobbyisternas fantasier, så har lejonparten av den fortfarande en lång väg att gå. Och när det gäller den utländska pressen så har de knappast ens kommit till den nivå som vår inhemska befann sig på innan piratpartiet bildades.

Alla i den nya informationsgenerationen, den som lärt sig att säkraste informationsinhämtningen sker med hjälp av internet — mänsklighetens mest fantastiska kommunikationsuppfinning sedan Gutenbergs tryckpress — vet bättre. Alla som numera vant sig vid att, lite överseende, slöläsa gammelmedias webbaserade alster, men samtidigt surfa vidare för att få läsa hela den oredigerade versionen, vet att de gamla etablerade nyhetskanalerna inte längre går att lita på.

Gammeljournalisterna är duktiga på att ragga upp kalla fakta om obskyra städbolag på hamburgerserveringarna, om hur fiskoljan i omega-3-kapslarna inte alls kommer ifrån de fiskevatten som producenterna påstår, eller att de där joggingskorna du köpte i god tro, trots allt var tillverkade av barnarbetare i Asien.

Men när det gäller internetbaserade fakta så är de tydligen fullständigt rudis, trots att det är så mycket enklare att kolla upp dessa, något som enkelt hade kunnat ge upphov till sensationella avslöjanden om exempelvis upphovsrättsindustrins olika, ljusskygga ageranden, eller vederlägga påståenden om hur effektiv internetcensuren är för att bekämpa terrorism och sexuella övergrepp på barn.

Det är tveklöst så, att vi i piratpartiet, och framför allt då den internationella PP-rörelsen, har en enorm uppgift framför oss i utbildningens tjänst. Men vi kommer inte långt om vi inte får väljarnas stöd, så gack omedelbart ut, alla PP-anhängare, och förmedla vår ideologi. Det är ni, alla gräsrötter, som är viktigast, det är på era axlar det hela vilar, utan er står hela piratpartirörelsen sig slätt.

Tags: ,

2 Responses to “Rick Falkvinge sitter i fängelse!”

  1. Stoppa den europeisk-kinesiska nätcensuren | Rick Falkvinge (PP) Says:

    [...] Bill kom med de mest hårresande och uppenbara lögnerna (t.ex. påstods i engelska parlamentet att jag sitter i fängelse. Ja, på riktigt. Så mycket brydde de sig om [...]

  2. Viktualiebrodern Says:

    Det finns en underbar anekdot om Johnny Cash (som kommer med i en senare post i min serie om Nät bakom Galler), där han delar in människorna i sådana som suttit i fängelse, och sådana som inte gjort det.

    Än.
    Rick hamnar väl i den andra kategorin :-)

Leave a Reply