Statligt verk ansvarigt för 2 miljoner svenskars för tidiga död?

Statens Livsmedelsverk bildades 1972 genom en sammanslagning av delar av Statens institut för folkhälsan, delar av Kungliga veterinärstyrelsen och den enhet vid Kommerskollegium som ansvarade för livsmedelstillsatser.

Sedan 1972 har mer än 2 miljoner svenskar dött i hjärt- och kärlsjukdomar.

Numera vet vi att dessa sjukdomar förorsakas av inflammationer på insidan av blodkärlen, vilka inte kroppen klarar av att reparera på grund av för lite kolesterol — en livsviktig komponent när det gäller all reparation av våra kroppars celler.

Men Livsmedelsverket fortsätter oförtrutet att — med mer än en kvarts miljard skattekronor per år i pengapungen — propagera för samma idiotiska kostråd som tidigare: Byt ut smöret mot margarin, så blir du friskare.

Livsmedelsindustrin jublar såklart. Margarin kostar en bråkdel att framställa jämfört med smör. Något som inte förrän nu börjat bli uppenbart — rapporterna om hur livsmedelsbutikerna slumpar ut denna vidriga kemikaliepasta för några kronor står som spön i backen.

Lätt och lagom

Än idag kan man på sagda myndighets hemsida fortfarande läsa att vi alla måste byta ut smöret mot margarin.

Dessa inskränkta tjänstemän förefaller att ignorera alla de viktigaste studierna och i stället okritiskt svälja sponsrade studier från USA. Lite mer lågmälda studier, såsom exempelvis

Västra Götaland, Folkhälsokommittén (2001): “Preliminär rapport, Allooo-studien, Allergistudie i åk 9 maj 2001, nr 3” visar att i den grupp skolbarn som åt margarin var förekomsten av allergier och eksem större än hos den som åt smör. Det gäller en stor studie med 139 skolor i Västra Götaland.

ignoreras totalt.

Slutsatsen måste, nu när omkring en miljon svenskar äntligen börjat ignorera SLVs kostråd, och plötsligt upptäcker att de inte bara blir av med en massa överflödigt fett, slipper en massa så kallade välfärdssjukdomar och dessutom blir av med en mängd andra krämpor, utan dessutom på det stora hela mår oerhört mycket bättre av den gamla klassiska jägarkosten, bli att den där statliga myndigheten har förorsakat en mängd onödigt lidande, och miljoner svenskars för tidiga död.

Dessutom har vi den plötsligt (de senaste 50 åren ungefär) uppblossande “pandemin” av diabetes med 350.000 nuvarande offer i enbart Sverige. Inte alla har dött (ännu) men de flesta lider.

Frågan är bara, hur kan man åtala en statlig myndighet för folkmord…?

Tags: ,

Leave a Reply