Finn fyra fel

Sydsvenskans hemsida kan man i ett pressmeddelande från regeringen(?) läsa följande:

Regeringen bjuder in till branschsamtal för att få ett grepp om fildelningsfrågan. Ett första möte hålls 12 juni. Inbjudna till samtalen är innehavare till upphovsrättsligt skyddat material, internetleverantörer med flera.

Här kan man snabbt finna fyra fel utan alltför ansträngande analys.

 • Prepositionen efter “innehavare” skall vara “av”, inte “till”. Vare sig det är någon av Sydsvenskans i övrigt duktiga journalister (mindre troligt) eller någon på regeringens presstjänst (mer troligt) som inte behärskar svenska språkets prepositioner, så tycker jag att det är uselt — på gränsen till patetiskt — att göra ett så elementärt, språkligt fel, på den nivån.
 • Det finns ingen innehavare av “upphovsrättsligt skyddat material”. Det finns människor som har upphovsrätt, men ingen som innehar något material i den stilen. Innehav innebär nämligen äganderätt, och det är det inte fråga om här, utan ett statligt påbjudet monopol.
 • Att bjuda in till “branschsamtal” där endast ena parten får komma till tals ger inte något grepp om fildelningsfrågan. Detta alldeles oavsett att fildelningen inte längre är en fråga, utan något som redan existerar sedan snart ett decennium tillbaka. Att bjuda in till “branschsamtal” på de premisserna är som att bjuda in enbart arbetsgivarparterna för att få ett grepp om LAS-frågan. Jag misstänker att fackföreningspamparna skulle gå i taket vid blotta misstanken om ett sådant “branschsamtal”.
 • Internetleverantörerna skall över huvud taget ge blanka tusan i vilket innehåll de förmedlar. De skall förse sina kunder med internet, alla deras nuvarande försök att utöka sina inkomster genom att leverera olika former av relaterad “service” borde enligt mitt förmenande vara helt förbjudet i svensk lag. Att detta inte fungerar pekar bara ännu tydligare på att svenska folket måste återerövra sin infrastruktur. Vi har dyrt betalat för såväl koppar som fiber, det är vår infrastruktur, att överlåta kontrollen över den till “marknaden” fungerar bevisligen inte alls.
 • Att våra politiker med dårars envishet fortsätter att ignorera svenska folkets, deras uppdragsgivare och arbetsgivare, egna synpunkter, och i stället envisas med att lyssna på ett antal parasitorganisationer betalda av ett fåtal gigantiska företag med bas i Det Stora Landet i Väster, och vilka aldrig skapat det allra minsta (anledningen till att vi har en upphovsrättslagstiftning), är förmodligen det värsta av ovanstående fel…

  4 Responses to “Finn fyra fel”

  1. Mumfi Says:

   Hmmm… (tittar i bokhyllan)

   Det är ju jag! Jag innehar massa upphovsrättsligt skyddat material! De måste ha tappat bort min inbjudan på posten.

   Nåväl…

  2. Aewheros Says:

   Jag innehar också en massa upphovsrättsskyddat material!

  3. MR Says:

   Våra folkvalda politiker verkar ha glömt det viktigaste, nämligen FOLKET

   Kanske det vore en bra idé att alla som innehar upphovsrättsskyddat material
   ska infinna oss den 12 juni

  4. Björn Felten Says:

   LOL! Javisst ja, så skall det naturligtvis tolkas. Så då ses vi allihop vid de där mötena då? :)

  Leave a Reply