Tredje eller fjärde statsmakten?

I vår lilla ankdamm här i Sverige, så refererar vi till pressen som Den Tredje Statsmakten. Tanken är att Den Första Statsmakten är den lagstiftande, det vill säga riksdagen, och Den Andra Statsmakten är den verkställande, det vill säga regeringen. Återstår då den Tredje Statsmakten, som alltså skall vara den granskande — pressen.

Men i de flesta demokratiska samhällen så har man en annan Den Tredje Statsmakten, nämligen den dömande, vilket förpassar pressen till att bli Den Fjärde Statsmakten (the fourth state power). Så vart har då denna den tredje, dömande statsmakten tagit vägen i Sverige? Ja, det kan man fråga sig. Till skillnad från de flesta andra förment demokratiska samhällen så har vi i Sverige till exempel ingen författningsdomstol. Alla försök att åstadkomma en sådan har fått veto från sossar och vänsterpartister. Nu när de borgerliga har majoritet i riksdagen skulle man kunna hoppas att de skulle lägga ett förslag åt det hållet, men uppenbarligen är massövervakning (FRA-lagen) viktigare för dem.

I stället har vi i Sverige en långvarig tradition av att alla domare och andra högt uppsatta jurister utnämns av regeringen. Den som inte har en långvarig praktik ifrån justitiedepartementet göre sig ingen förhoppning om att göra en karriär inom vårt domstolsväsen. Vad som skulle kunna vara vår Tredje Statsmakt är alltså inget annat än en gren av Den Andra Statsmakten.

Och just här ligger alltså anledningen till att en korrupt regering, såsom vår nuvarande, kan kuppa igenom en nedmontering av vår stolta grundlag, och detta utan att någon kan göra det minsta åt det, mer än att vädja till ett antal dästa, maktberusade riksdagsledamöter att de må lyssna till svenska folket och göra det enda rätta. Bara en sådan sak som att många med mig helt saknar tilltro till att något sådant oförutsett skulle kunna inträffa torde vara skäl nog att konstatera att Sverige numera är en värsta sortens bananrepublik: bra i fotboll men utan fungerande demokrati.

2 Responses to “Tredje eller fjärde statsmakten?”

  1. Felten Fabulerar » Blog Archive » Omutlig spårhund inget för den svenska ankdammen Says:

    [...] Gamla och nya riksdagsledamöter är de enda som sitter där. Precis som när det gäller den tredje statsmakten så är detta något fullständigt unikt bland förment demokratiska länder. I alla andra länder [...]

  2. Felten Fabulerar » Blog Archive » Inrätta en författningsdomstol! Says:

    [...] Som jag skrivit om tidigare, så räknar vi i Sverige pressen som den tredje statsmakten. Detta eftersom våra domstolar (den dömande makten) och vår riksdag (den lagstiftande makten) är alltför intimt förknippade med varandra för att kunna betraktas som två olika. Detta då till skillnad från riktiga demokratier där media kommer som fjärde statsmakt. [...]

Leave a Reply