Ett större hot mot internet än okunniga politiker

Vi har under en lång tid nu kunnat bevittna hur, fullkomligt obegripligt okunniga, politiker utgör ett hot mot det, som IMHO borde vara inskrivet i vår grundlag som en mänsklig rättighet, nämligen fri och oreglerad tillgång till internet.

Men internetgurun — ja, näst intill svenska internets fader — Patrik Fältström varnar nu för ett ännu allvarligare hot, nämligen giriga företags grepp om det fria nätverket.

Och det hela bottnar i det simpla faktum att telefonnumren på internet (AKA IP-adresserna) börjar ta slut. Allteftersom fler och fler apparater tarvar eget IP-nummer för att kunna nås via det globala internet, så får de operatörer, som lyckats lägga rabarber på en enorm mängd nummer, alltmer makt.

Vi får aldrig glömma att våra politiker alltid kommer tvåa när det gäller vem som bestämmer. De stora bolagen, med sina aktiekursstyrda agendor, kommer alltid i första hand.

Den heliga myten om full sysselsättning kommer alltid att styra och ställa, hur märkligt det än kan te sig för den som funderar lite grand över varför vi måste ha full sysselsättning. Om allt jobb som måste utföras i vårt gemensamma samhälle kan klaras av på fyra timmar per dag, varför måste vi då jobba åtta timmar bara för att uppfylla en 40-timmarsvecka lagstiftad om i februari 1970? Hmmm… fast detta har kanske inte så mycket med den ursprungliga bloggposten att göra… :)

One Response to “Ett större hot mot internet än okunniga politiker”

  1. Thomas Tvivlaren Says:

    *nickar bifall till grundlagskompletteringen*

    Dilemmat med fokus på full sysselsättning har väl mest att göra med att våra folkvalda inte längre har visioner på sin agenda och inte heller tänker i termer som visioner och helhetssyn. Det är ju så mycket enklare att hävda sitt politiska territorium genom att ligga någon eller några procent uppåt eller nedåt i relation till skattesatser.

    Om jag får spåna fritt så är fokuset på full sysselsättning ett resultat av en tidigare vision om ekonomisk jämlikhet och försörjningspotential för alla. Hur detta skulle infrias i den nya tiden talas det uppenbarligen inte om… Istället blickar man bakåt och håller kvar i en tid som inte längre finns.

    Det blir bättre om vi inför hästskjutsar och förbjuder motorfordon och det är bättre att distribuera musik på plastskivor istället för via nätet. Nätet är för övrigt främst av ondo och ett tillhåll för bovar, banditer, pedofiler och terrorister!

Leave a Reply