Dubbeljäv inte lika allvarligt som enkeljäv

I ett fullkomligt häpnadsväckande beslut har Högsta Domstolen nu gett TPB-försvaret resningstillstånd när det gäller Svea Hovrätts beslut att de två tilltänkta domarna vid överklagandet inte kunde anses vara jäviga.

Som vanligt, höll jag på att säga, så skickar man fram en protokollförare för att svara på frågor. Och revisionssekreteraren på Högsta domstolen, Ove Nilsson, erkänner att han “förstår om det kan tyckas lite konstigt”.

Jodu, Ove, det är det minsta man kan säga. Ditt tama försvar, att “hovrättens beslut är inte överklagbart”, låter mer än lovligt konstigt. Varför skulle det inte vara det, och i så fall när skulle det inte vara det? Är det inte just hovrättens beslut man överklagar hos HD?

Faktum är alltså att två av de tilltänkta domarna vid överklagandet hos Svea Hovrätt, enligt beslut av Svea Hovrätt, inte är jäviga trots att de båda är medlemmar i var sin kopieringsrättskramande organisation (SFU respektive SFIR). Tomas Norström, som är medlem i båda dessa organisationer, var inte heller jävig, enligt beslut av samma Svea Hovrätt. Det första beslutet har fått resningstillstånd hos HD men det andra går inte att överklaga?

– Det kan tyckas lite konstigt, sa Bill.
– Konstigt var ordet, sa Bull.

Är det fortfarande någon som inte fattar att det är Extra Djefligt Bråttom (EDB) att få in nya, friska politiker i riksdagen?

Tags: ,

4 Responses to “Dubbeljäv inte lika allvarligt som enkeljäv”

 1. Jed Says:

   54 kap. 8 § Rättegångsbalken

  Ett beslut får inte överklagas, om hovrätten i beslutet
  1. prövat en fråga om jäv mot domare i tingsrätt,
  2. prövat en till hovrätten överklagad fråga som avses i 49 kap. 5 § 7 eller 9 eller 7 § eller
  3. meddelat prövningstillstånd. Lag (1994:1034).

 2. AquaVera Says:

  Ska bli intressant att ta del av hur mycket upphovsrättsmaffian har infiltrerat HD. Justitierådet Kerstin Calissendorff sitter med i styrelsen för “Svenska föreningen för upphovsrätt”. I samma styrelse sitter bla målsägarnas advokat P Danowsky. TPB-målet är politiskt och är tyvärr redan avgjort. Eller?

 3. Tomteluvan Says:

  Alltså är det omöjligt att föra en jävsprocess från tingsrätt till hovrätt om jag tolkar lagen rätt.

  Ett beslut får inte överklagas, om hovrätten i beslutet
  1. prövat en fråga om jäv mot domare i tingsrätt,

  Det det står är:

  Om tingsrätten prövat en jävsfråga som sedan överklagats till svea hovrätt där den också sedemera prövats så får den inte överklagas igen. ERGO, jävsmål som börjar i tingsrätt kan ALDRIG nå HD. Tada :) 1-0 till mongosverige.

 4. Harlekin Says:

  Så prövningar om jäv stannar alltså i Hovrätten och kan aldrig nå HD? Varför är det så?
  Vad blir då nästa steg? Europadomstolen eller WTO?

Leave a Reply