Försvar och signalspaning — att ha eller inte ha

Vad gäller försvaret, så kan vi kanske alla vara överens om att det inte föreligger något militärt hot mot Sverige, bara eventuella civila hot av olika slag? I så fall kan man ju fråga sig varför vi skall envisas med ett militärt försvar i stället för att följa med utvecklingen och satsa på ett civilt försvar? Så här skrev jag i en bloggkommentar för några år sedan:

Det stora hotet mot dagens samhälle påstås ju vara terrorismen. Och terrorismen går ju som bekant (USA) inte att bekämpa med militär, för det är poliser bättre. Så varför då inte dra konsekvenserna av detta och införa polisvärnplikt i stället för militärdito?

Denna polisvärnplikt skall då vara lika för män och kvinnor, och självklart få hela militärbudgeten till sitt förfogande. Körkortsutbildning ingår naturligtvis. Med 90.000 (en normal årskull) värnpliktiga poliser på våra gator torde brottsligheten minska rejält. Och dessutom får samtliga medborgare klart för sig hur det är att vara polis, med den, förhoppningsvis, ökande respekt för yrket det bör innebära.

För att inte tala om vilken enormt stor bas man får att rekrytera specialinriktade poliser ifrån. IT och all annan teknik, ekobrott, miljö, m.m. Marinen utbildar sjöpolis och kustbevakning, flygvapnet helikopterförare och annan flygverksamhet, motorförbanden den bilburna polisen och varför inte skapa särskilda “cykelförband”? Och jodå, jag kan mycket väl tänka mig att jägarförbanden får utbilda särskilda insatsstyrkor.

Men framför allt gäller det olika nivåer av chefer. Själv är jag befälsutbildad och vet vilken otroligt bra befälsutbildning vår militära organisation erbjuder — eller i alla fall erbjöd på 1970-talet. Dagens politiskt tillsatta polischefer skulle inte ha en chans i den konkurrensen, med allt vad det skulle innebära i form av kompetensutveckling av poliskåren.

När det gäller signalspaning och att ha uppsikt på omvärlden, så skall vi självklart ha det. Men inte genom antikverade metoder från WWII utan genom moderna metoder. En sådan metod kan vara att utnyttja den formidabla, nya kraft som vi nu sett att bloggosfären kan vara.

Om vi i stället för att sälja ut våra internetförbindelser med Ryssland till USA, satsade på att göra dem ännu säkrare, så att inte ens snokande NATO-länder kan avlyssna något, så skulle vi kunna få hjälp av bloggare i Ryssland och andra förment “elaka” länder med omvärldsinformationen. Säkert skulle vi den vägen få betydligt bättre och tillförlitligare info än av ett superhemligt regeringsorgan som aldrig ens har brytt sig om att följa svensk lag.

9 Responses to “Försvar och signalspaning — att ha eller inte ha”

 1. Jan Sjöholm Says:

  Lysande!
  Och med den kompetens som militären har av både infornnationsbehandling samt organisation, skulle antagligen polisväsendets effektivitet ökas mångfallt.

 2. Björn Felten Says:

  Dessutom skulle det passa bättre in i våra åtaganden utomlands, å FN:s vägnar, att sända poliser i stället för soldater. Främst då organisatoriskt duktiga poliser som kan hjälpa till med att bygga upp en lokal polisorganisation.

  Vi vet ju att det första problemet USA råkade på efter deras invasion av Irak var just att få igång ett fungerande polisväsen. Och i det nu FRA-aktuella :) Afghanistan skulle man förmodligen välkomna välrenommerade svenska poliser betydligt hjärtligare än dito soldater.

 3. Mumfi Says:

  Ok…
  +1 för polisvärnplikt.

  Även om jag får lite kallocain -vibbar av konceptet…

 4. Björn Felten Says:

  Jag förstår din tvekan Mumfi. En polisstat vill vi ju inte ha. I alla fall inte i den negativa betydelsen, men den bygger ju på ett klart motsatsförhållande mellan “dem” och “oss”, vilket ju inte ett sådant här folkligt förankrat koncept borde skapa.

  Och tänk bara så populära alla repövningar i samband med stora sportevenemang och popkonserter skulle bli… :)

 5. Felten Fabulerar » Blog Archive » Jodå, jag kandiderar igen. Says:

  [...] Försvaret Ersätt den nuvarande värnplikten (som ju blivit rena rama skämtet) med allmän polisvärnplikt. [...]

 6. Felten Fabulerar » Blog Archive » Värnpliktig politiker? Says:

  [...] Jag har tidigare föreslagit att vi i Sverige skall ta vårt försvar in i det 20:e århundradet genom att byta ut alla tonåringar som springer omkring i skogen och leker pang-pang mot mer samhällsekonomiskt värdefulla polisvärnpliktiga. [...]

 7. Anonym Says:

  Väldigt gammal diskussion, men…. Det FINNS faktiskt “polisvärnpliktiga”. Det kallas för “beredskapspoliser”. Det är bara det att polisen och politikerna verkar göra precis allt de kan för att det här inte skall få fäste och användas. Jag har för mig att beredskapspolisen ombildades 2000, och skulle kunna kallas in vid extra påfrestningar som toppmöten m.m. Det har aldrig hänt. I stället så har det plöjts ned en massa pengar på utbildning medan den vanliga polisen tar till mängder med övertid för att få ihop resurser till större insatser - och nu, tio år senare, så håller hela organisationen på att läggas ned.
  Det finns helt enkelt ett stort motstånd inom framförallt polisen, därför att de vill upprätthålla sin särställning och värna sin egen position. Bland politikerna så verkar det största problemet ha varit att de inte velat ta ansvar, vilket har gjort att de politiska beslut som krävts inte har kommit till stånd. Även där har säkerligen höga polischefer påverkat en del.

 8. Björn Felten Says:

  Även om inlägget är gammalt, så är diskussionen fortfarande lika aktuell.

  Så tack för den informationen, beredskapspolisen kan jag inte minnas att jag hört talas om, men det verkar vara en bra början i alla fall. Synd att den idén aldrig fick en rejäl chans.

 9. Patrik Says:

  Nu är beredskapspolisen nedlagd, fick ett brev från RPS för en vecka sedan. Har precis som Anonym ovan varit placerad där, och instämmer i precis allt den skriver.

Leave a Reply