Rätten till förtrolig kommunikation

När jag läser Joshens långa, och i övrigt läsvärda, inlägg i nedräkningen inför FRA-kablarnas inkoppling, så slås jag av hur dåligt utbildade de flesta av oss är när det gäller våra grundlagsskyddade rättigheter.

Till och med Joshen själv gör sig skyldig till några smärre sakfel. Tyvärr kan jag, sedan två år tillbaka, inte längre kommentera på hans blogg, så jag får ta kommentaren här på min egen i stället.

För det första så skriver Joshen att

På svenska säger vi brevhemlighet, även om den officiella termen är posthemlighet.

Det är i och för sig korrekt. Men därutöver har vi telehemligheten. Båda dessa termer är officiella. Nämligen genom Brottsbalkens, den i särklass viktigaste lagen — själva grunden för all vår lagstiftning, 4 kap. Om brott mot frihet och frid, 8 §

Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller telemeddelande, döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år.

(min emfas) Vi har alltså redan, även enligt stofilernas definition av “brev”, täckning för att våra email skall vara skyddade — om de inte faller under “post” så faller de i alla fall under “tele”.

Sedan fortsätter han

På engelska säger man istället secrecy of correspondence,

Underförstått, förmodar jag, att vi inte har något motsvarande i svensk lag. Men genom Regeringsformens andra kapitel 23 § gäller Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (PDF-fil) artikel 8.1 för oss, och den stipulerar alltså att

Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

Ganska nära den anglosaxiska skrivningen skulle jag vilja påstå.

Men visst har Joshen helt rätt i att vår grundlag måste bli tydligare på de här punkterna. Den minnesgoda läsaren av den här bloggen minns förhoppningsvis mitt konkreta förslag till en reviderad version av RF 2 kap.

Mitt förslag i augusti förra året var dessutom att vi alla skulle börja använda begreppet rätten till förtrolig kommunikation i stället för en massa annat ludd, såsom “integritet” och liknande trams. Det tycker jag är ett framtidssäkrat begrepp som vi gott kan få i oss med modersmjölken så att det sitter i ryggmärgen.

Framför allt: Kom ihåg, allihop, att det finns för närvarande bara ett enda politiskt parti, som kan sätta stopp för alla dessa vansinnigheter: piratpartiet.

Tags:

8 Responses to “Rätten till förtrolig kommunikation”

 1. IV, 4, Four, Fyra dagar kvar « maloki Says:

  [...] det är jättebra, det ska man absolut göra. Men om fyra dagar kopplar FRA in sina kablar i människors kommunikation. Det känns som det rensas i rabatter runt ett hus som redan brunnit ner. Ett stinkande vrak står [...]

 2. Joshua_Tree Says:

  Jag visste inte att du inte fick igenom kommentarer. Kollade snabbt nu och såg att du hade en kommentar i spamfiltret av nån dum anledning. De-spammade den och hoppas att dina problem ska vara över.
  Tack för att du fyller i luckor. Gillar “rätt till förtrolig kommunikation” skarpt och tänker ta till mig det.

 3. Mikael Nilsson Says:

  Det som är bra med “förtrolig kommunikation” är också att det täcker in tex skydd för företag från att få sin kommunikation genomsökt. I det fallet kan man knappast prata om integritet, men väl om post- och telehemlighet och förtrolig kommunikation.

 4. OlofB Says:

  Björn;
  *Rätt till förtrolig kommunikation*. Taget! Tack.

 5. Enligt Min Humla » I Says:

  [...] konspirera mot makten, för att bibehålla en balans, som vi behöver kommunikationsfrihet! Utan rätten till förtrolig kommunikation hävdar jag att vi inte längre har [...]

 6. Kommunisternas blogg » IDAG FRA IMORGON…? Says:

  [...] Bloggar: Konspirationer och sanningar, Felten Fabulerar [...]

 7. Därför måste Henrik Pontén ge sig « OlofB[eta] Says:

  [...] som icke-övervakad kommunikation mellan privatperson och privatperson. Sådan kommunikation kallas förtrolig kommunikation och är grunden för fri åsiktsbildning – man ska våga tala om sina åsikter i ett fritt, [...]

 8. Enligt Min Humla » Bygg din egen polisstat Says:

  [...] Kommunikationsfrihet är ett farligt hot mot min polisstat så det måste bort. Jag ser vad du mailar och hör vad du säger, och framför allt vet jag vem du pratar med. Det räcker inte med att du håller dig inom lagens råmärken, du måste också tänka på vem du umgås med. Annars kan du råka illa ut ändå. Även om jag officiellt inte får använda överskottsinformation från avlyssningar så saknar mitt system en funktion för att radera den. Oops! [...]

Leave a Reply