Posts Tagged ‘Kall fusion’

Kall fusion

måndag, april 1st, 2013

Kall fusion har länge varit något av energiforskarnas heliga graal. Tanken är alltså att man skall kunna åstadkomma fusion (sammanslagning av atomer) utan att behöva de extrema temperaturer som krävs vid “vanlig” fusion, likt den i alla stjärnor.

Till skillnad från fission (klyvning av atomer) så blir det nästan ingen radioaktivitet vid fusion.

En konstruktion, E-Cat, har fått viss uppmärksamhet i Sverige, därför att två oberoende svenska forskare, som såg en demonstration i mars 2011, har intygat att experimentet gav upphov till avsevärt mer energi än vad som är möjligt med kemiska reaktioner.

E-Cat använder väte och nickel, vilket “omvandlas” till koppar.

E-Cat

Nu rapporterar ett lag forskare ifrån universitet i Lappri, Finland, att man gjort lyckade experiment med vanliga nickel-metallhydridbatterier (NiMH), vilka använder aluminium, nickel, mangan, magnesium och kobolt i katoden. Det speciella med denna legering är att den lagrar väte. Genom att utsätta batteriet för mikrovågor startas fusionen och därefter är den självgående. Typiskt varar energigenereringen i två-tre månader när den väl satts igång.

Intressant med denna upptäckt, är att vem som helst kan upprepa experimentet hemma i köket. Placera bara ett fulladdat NiMH-batteri i ett glas med vatten i mikrovågsugnen och kör på full effekt i 30 sekunder. Det är viktigt att batteriet placeras exakt mitt i glaset, och glaset exakt mitt i mikron.

Kall fusion

När reaktionen väl startats bör batteriet placeras i en större vattenbehållare, eftersom vattnet i glaset ganska snabbt kokar bort, med påföljd att batteriet smälter.