Posts Tagged ‘BitTorrent’

Världens enklaste BT tracker

fredag, juni 17th, 2011

Via TorrentFreak blev jag uppmärksammad på ett helt otroligt litet hack. Jag är normalt ingen vän av patriotism — tvärtom anser jag att patriotism är roten till det mesta av allt det onda vi ser i världen — men ändå känns det lite extra trevligt att hacket i fråga är skrivet av en svensk.

Hacket kallas BitStorm och är en fullt fungerande BitTorrent-tracker i form av en liten PHP-fil. Allt som behövs, förutom en webserver med PHP-funktion, är alltså denna enda textfil. Fullkomligt fantastiskt.

Vill du testa, så föreslår jag följande tillvägagångssätt:

  • Ladda ner textfilen.
  • Editera de delar som du vill ändra. Förmodligen är det bara namn och placering av den så kallade databasfilen du behöver ändra. Se gärna till att ge den ett kryptiskt namn så att inte någon illasinnad person kan gissa sig till namnet och ladda ner den.
  • Skapa en folder på din webserver — “announce” är mer eller mindre industristandard, om man säger så. Ge den tillfälligtvis fullständiga rättigheter (chmod 777). Detta för att databasfilen skall kunna skapas initialt.
  • Döp textfilen till “index.php” och ladda upp den till “announce”.
  • Lägg till trackern “http://my.webserver.tld/announce” till en valfri torrent i din BT-client och vänta tills databasfilen har skapats.
  • Ändra tillbaka rättigheterna för “announce” till förslagsvis 755 eller vad du nu föredrar.
  • Klart!
  • Ladda gärna ner ui.php och lägg upp i din announce-folder. Det är den fil som skickas när någon försöker komma åt din index.php via wget, webbrowser eller annat oauktoriserat vis.

    Min egen tracker finns nu som http://felten.se/announce ifall någon känner för att utnyttja den.