Posts Tagged ‘Internet’

På webben regerar piratpartiet

söndag, april 26th, 2009

Med allmänning menas jord, oftast skog eller betesmark, och tillhörande vatten som ägs (eller får nyttjas) av en samfällighet (citat från wikipedia). Dessa allmänningar reduceras alltmer, allteftersom de privatiseras. Det är inte bara gator och torg som privatiseras av köpmannasamfälligheter eller landområden som tidigare fanns i kommunal eller statlig ägo och som nu säljs ut för att bekosta politikernas valfläsk. Det är även så självklara allmänningar som människans eget genom som nu har börjat patenteras.

Vidare har vi naturligtvis den enorma, kulturella allmänningen, även denna på väg att reduceras till ett obetydligt minimum, med ständigt höjda murar för att stänga allmänheten ute om de inte har betalat inträde.

När så allmänningarna i den fysiska verkligheten krymper ihop alltmer, genom att de offras på det monetära altaret, så kommer det som en underbar befrielse att det plötsligt har öppnats upp en enorm ny allmänning — internet, och framför allt då webben.

Men naturligtvis ser även alla giriga parasiter, som mutat in den fysiska verkligheten, att denna nya utvidgning har skett, och givetvis kastar de sig över även den i försök att även här muta in sina delar. Och det är här det är så viktigt att vi denna gång inte ger efter för girigbukarna och deras köpta lagstiftare.

Trivsamt nog så finns det även ett politiskt parti som inte bara hittat ut till den nya allmänningen, utan som även har etablerat sig där med buller och bång. Piratpartiet.

För på webben regerar piratpartiet med oinskränkt makt. Läs gärna bloggen Mothuggs knivskarpa analys av skillnaderna mellan piratpartiet och alla de övriga partierna på just detta område. Artikeln i fråga är för övrigt del 4, läs gärna de tidigare tre, det är minst lika intressant läsning.

Ett roligt litet Google-derivat är Googlefight, där är det bara socialdemokraterna som kan konkurrera med piratpartiet, alla övriga partier kommer hjälplöst efter.

Googlefight

Men detta enorma övertag på webben börjar även smitta av sig till den fysiska verkligheten, nu när medborgarna i allt större omfattning får upp ögonen för vad lagstiftarna håller på att förorsaka på webben. Medlemstillströmningen till piratpartiet är nu exempellös. Även om det är omöjligt att jämföra medlemssiffrorna med gammelpartiernas, eftersom de inte redovisar dessa i realtid, så ger det tydligen ändå etablissemanget skrämselhicka.

Dessutom kan man nog misstänka att gammelpartiernas siffror inte alltid är helt realistiska. Det är nog, till exempel, bara väldigt ivriga centerpartister, som på fullt allvar tror att centern skulle ha tre gånger så många medlemmar som jämförbara folkpartiet. Rapporterna, om att det är näst intill omöjligt att gå ur de gamla partierna, är legio, och vi minns väl alla SSU-skandalen, där SSU alltså gjorde sig skyldiga till rent bedrägeri (utan påföljd naturligtvis).

Om bara gammelpartierna hade publicerat sina ekonomiska redovisningar (något som är självklart för piratpartiet) så hade man ju lätt kunnat studera posten Medlemsavgifter under avdelningen inkomster, delat summan med medlemsavgiften, och så hade man fått fram de rätta siffrorna. Men se det går alltså inte, eftersom alla redovisningar tydligen bara visas för de inre cirklarna.

En födelsedag som passerade obemärkt

måndag, mars 16th, 2009

I fredags, den 13 mars, var det exakt 20 år sedan Sir Tim Berners-Lee publicerade vad som skulle bli startskottet för World Wide Web, eller det som i vanligt folks ögon är internet, nämligen skriften Information Management: A proposal.

Inte helt överraskande passerade bemärkelsedagen utan den pompa och ståt som den förtjänar. Några specialicerade publikationer, såsom Daily Wireless, uppmärksammade den, men i gammelmedia var det tämligen tyst.

Vad kan man dra för slutsatser av denna försummelse (även av mig, som missade den)? Tar vi webben för given och tänker inte längre på att det en gång i tiden fanns en verklighet utan webben?

Eller är det helt enkelt så, att vi bara är ett fåtal fantaster som anser att en så här viktig vändpunkt i mänsklighetens historia förtjänar uppmärksamhet? Kanske rent av en uppmärksamhet i nivå med vad exempelvis kungahusets bemärkelsedagar får?

Men så här lite i efterhand: Grattis på födelsedagen, Webben!

Tyvärr medger inte vår budget att vi sjunger “Happy Birthday…” för dig, men ett rungande “Ja må du leva uti hundrade år!” önskar vi dig i alla fall. Även om det ser mörkt ut just nu…