Posts Tagged ‘APB’

Pontén öppnar filial till Badlands Hyena

söndag, februari 7th, 2010

I ett försök att konkurrera med Sveriges mest kända satirblogg, Badlands Hyena, har Antipiratbyråns Henrik Pontén öppnat en egen liten filial. Han och hans medarbetare Sara Lindbäck har redan åstadkommit fyra underhållande parodier på seriösa diskussioner om kopieringsrättens skadliga inverkan på kulturlivet och — än värre — allas våra rättigheter till bland annat förtrolig kommunikation och rätt till opartisk behandling vad gäller statens våldsmonopol.

Diskussionerna gick understundom höga på webben, huruvida detta verkligen var The Real Thing, och inte någon APB utomstående som startat bloggen för att häckla APB, men av allt att döma är det faktiskt APB som ligger bakom bloggen.

Att bemöta alla stolligheterna på de där fyra inläggen skulle bli alltför platskrävande, och många i bloggossfären har redan gett sig i kast med de värsta stupiditeterna, exempelvis Sagor från livbåten, som sågar Pontén et al så att det står det härliga till, så jag skall nöja mig med att fokusera på en enda mening ifrån bloggens overtyr:

Eftersom piraterna gärna resonerar ur ett tekniskt perspektiv och vi rättighetshavare ur ett juridiskt blir det ofta ganska svårt för utomstående att följa.

Detta alltså skrivet av en person som ivrigt förfäktar att brott mot upphovsrättsmonopolet är ekvivalent med stöld. Nu får man ju ha i åminnelse att Pontén titulerar sig jurist och inte exempelvis advokat. Jurister kallar sig vanligtvis personer som försökt läsa till advokat eller liknande, men misslyckats och därvidlag endast har en handfull poäng ifrån någon juristutbildning, så man får ha förståelse för att han inte vet bättre.

Men att piraterna inte skulle diskutera frågorna ur ett juridiskt perspektiv är ju, som förmodligen alla vet, ren lögn. Den minnesgode läsaren av den här bloggen vet till exempel, förhoppningsvis, att jag rent av skrivit en färdig motion om hur lagen kan fixas till. Kan det bli ett mycket mer juridiskt perspektiv på frågorna?

Pontén och hans gelikar, å andra sidan, drar sig inte för att vränga till argumenten å det gruvligaste. Förutom ovan nämnda stöld-argument, så dyker barnporr-argumentet upp närhelst tillfälle ges. Deras vulgärpropaganda firar ständigt nya triumfer, och har inte det minsta lilla juridiska perspektiv. Att påstå något sådan är en skamlös förolämpning av alla de som, i motsats till Pontén, faktiskt klarade av sin juristexamen.

Nä ni, Henrik och Sara, på det där viset lär ni inte vinna några anhängare till er sedan länge förlorade kamp för att vidmakthålla mediamogulernas självklara (enligt deras egen uppfattning) rätt att även framledes tvinga kulturkonsumenterna att betala ockerpriser för produkter de inte längre är beredda att betala för. Visst kommer ni att få en massa uppmärksamhet, men jag vågar nog garantera att den inte kommer att medföra det minsta lilla positiva för er eller er arbetsgivare. Tvärtom. Att tråla efter troll lönar sig väldigt sällan…