Posts Tagged ‘Pontén’

No more Mr. Nice Guy!

onsdag, februari 20th, 2013

I ett uppmärksammat — nåja, på webben i alla fall, gammelmedia har ju fullt upp med nätmobbning för tillfället - brev från ett relativt nybildat aktiebolag vid namn Rättighetsalliansen Europa AB har Piratpartiet fått mottaga ett hotbrev med uppsåt att tvinga PP att inte längre förse The Pirate Bay med bandbredd.

På partiledare Anna Trobergs blogg framkastade hennes bror, Anders Troberg, att vi nu borde börja spela enligt samma spelregler, som motståndarna.

Han blev naturligtvis omedelbart åthutad. “Så gör inte vi.”

Jag vill påstå att det är precis så vi skall göra. Man kan inte vinna över en motståndare som spelar ett smutsigt spel genom att sätta sig på höga, moraliska hästar. Man må vinna moraliska poänger, men man förlorar ofelbart striden.

I stället bör vi sikta in oss på de olika, märkliga bolagsbildningarna kring det nystartade aktiebolaget i fråga.

Låt oss börja med föregångaren, Antipiratbyrån. Sommaren 2001 startade Henrik Pontén sitt enskilda bolag Svenska Antipiratbyrån. Detta bolag är fortfarande aktivt, men skattemyndigheterna har inga uppgifter om vare sig F-skatt, arbetsgivarstatus eller momsregistrering. I praktiken stendött företag alltså.

Fyra månader senare bildades Svenska Antipiratbyrån ekonomisk förening. Här finns tre listade styrelseledamöter — ingen av dem den gode Pontén.

Två av ledamöterna kommer från samma företagskonglomerat, men den tredje, Lars Arne Håkansson, är ganska intressant.

Han listas fortfarande som VD för Warner Home Video Sweden Aktiebolag. Ett bolag som sedan 2005 är ett dotterbolag till Warner Bros. Entertainment Sverige AB.

Dotterbolaget har numera avregistrerat sig för F-skatt, har inga anställda och är ej momsregistrerat. Bolagets verksamhet var listat som:

Bolaget skall bedriva uthyrning och eller försäljning av videokassetter för hembruk ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Man kan ju förmoda att den verksamheten inte längre är särskilt lönsam.

Den gode Håkansson är också ägare till LH Professional Managment AB. Ett bolag med endast han själv och hans fru som styrelseledamöter. Registrerat för ett år sedan, inget F-skattebevis, inga anställda — men momsregistrerat(!).

Den uppgivna verksamhetsbeskrivningen tyder inte direkt på några direktörskvaliteter vad gäller vårt modersmål:

Föremålet för bolaget är att bedriba konsult veksamhet inom managment och styrelse uppdrag. Vidare kommer företaget att vara verksam inom fritids sektorn med fiske verksamhet.

Fler stav- och grammatiska fel och särskrivningar i två korta meningar är svårt att hitta.

Så, Pontén, var hittade du den här personen, och vad hade han för kvalifikationer för att platsa i din(?) ekonomiska förenings styrelse?

Numera har du ju som sagt Rättighetsalliansen Europa AB. Hur många uppdragsgivare från övriga Europa har ni? Ni säger er bedriva konsultverksamhet inom juridik, it och teknik. Vidare har ni kryssat för rutan “Advokatbyråverksamhet” hos SNI.

Förra året hade ni en omsättning på 3,351 miljoner kronor. Ni hade tre anställda med en genomsnittlig årslön om 438 tusen kronor vardera. Bara en liten fråga: var månne du och din fru (båda i styrelsen) två av dessa? Om inte, varifrån får du din huvudsakliga lön?

Och, för att återknyta till Lars Arne här ovan, Rättighetsalliansens styrelseordförande är Trygve Gerard Versteegh. Han har totalt 23 styrelsejobb, så man kan väl betrakta honom som ett så kallat styrelseproffs? På vilka meriter har ni valt honom?

Och så vidare, och så vidare. Börjar man gräva i alla dessa företagskonglomerat, så finns det hur mycket som helst att hitta. Men se för Jösse namn till att spela efter samma spelregler som motståndarna!

Pontén öppnar filial till Badlands Hyena

söndag, februari 7th, 2010

I ett försök att konkurrera med Sveriges mest kända satirblogg, Badlands Hyena, har Antipiratbyråns Henrik Pontén öppnat en egen liten filial. Han och hans medarbetare Sara Lindbäck har redan åstadkommit fyra underhållande parodier på seriösa diskussioner om kopieringsrättens skadliga inverkan på kulturlivet och — än värre — allas våra rättigheter till bland annat förtrolig kommunikation och rätt till opartisk behandling vad gäller statens våldsmonopol.

Diskussionerna gick understundom höga på webben, huruvida detta verkligen var The Real Thing, och inte någon APB utomstående som startat bloggen för att häckla APB, men av allt att döma är det faktiskt APB som ligger bakom bloggen.

Att bemöta alla stolligheterna på de där fyra inläggen skulle bli alltför platskrävande, och många i bloggossfären har redan gett sig i kast med de värsta stupiditeterna, exempelvis Sagor från livbåten, som sågar Pontén et al så att det står det härliga till, så jag skall nöja mig med att fokusera på en enda mening ifrån bloggens overtyr:

Eftersom piraterna gärna resonerar ur ett tekniskt perspektiv och vi rättighetshavare ur ett juridiskt blir det ofta ganska svårt för utomstående att följa.

Detta alltså skrivet av en person som ivrigt förfäktar att brott mot upphovsrättsmonopolet är ekvivalent med stöld. Nu får man ju ha i åminnelse att Pontén titulerar sig jurist och inte exempelvis advokat. Jurister kallar sig vanligtvis personer som försökt läsa till advokat eller liknande, men misslyckats och därvidlag endast har en handfull poäng ifrån någon juristutbildning, så man får ha förståelse för att han inte vet bättre.

Men att piraterna inte skulle diskutera frågorna ur ett juridiskt perspektiv är ju, som förmodligen alla vet, ren lögn. Den minnesgode läsaren av den här bloggen vet till exempel, förhoppningsvis, att jag rent av skrivit en färdig motion om hur lagen kan fixas till. Kan det bli ett mycket mer juridiskt perspektiv på frågorna?

Pontén och hans gelikar, å andra sidan, drar sig inte för att vränga till argumenten å det gruvligaste. Förutom ovan nämnda stöld-argument, så dyker barnporr-argumentet upp närhelst tillfälle ges. Deras vulgärpropaganda firar ständigt nya triumfer, och har inte det minsta lilla juridiska perspektiv. Att påstå något sådan är en skamlös förolämpning av alla de som, i motsats till Pontén, faktiskt klarade av sin juristexamen.

Nä ni, Henrik och Sara, på det där viset lär ni inte vinna några anhängare till er sedan länge förlorade kamp för att vidmakthålla mediamogulernas självklara (enligt deras egen uppfattning) rätt att även framledes tvinga kulturkonsumenterna att betala ockerpriser för produkter de inte längre är beredda att betala för. Visst kommer ni att få en massa uppmärksamhet, men jag vågar nog garantera att den inte kommer att medföra det minsta lilla positiva för er eller er arbetsgivare. Tvärtom. Att tråla efter troll lönar sig väldigt sällan…